Üyelik Bilgileri
Üye numarasını veya ismini yazarak sponsorunuzu bulabilirsiniz.
Sponsor İsmi/Numarası Sponsor Üye Bul
Adınız Soyadınız / Ünvan
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Eposta Adresiniz
Kullanıcı Adı (isteğe bağlı)
Şifre
Şifre Tekrar
TC Kimlik No
İletişim Bilgileri
Ülke
Şehir
Şehir (Diğer)
İlçe il seçin
İlçe Diğer
Mahalle/Köy ilçe seçin
Mahalle (Diğer)
Adres
Telefon Numaranız
Cep Telefonu Numaranız
Katalog İster misiniz ?
Bizi Nerden Buldunuz?
Sözleşme
Üyelik Sözleşmesi

Bu sözleşme, AKSU VİTAL DOĞAL ÜRÜNLER GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş (Simnetworking) ile Üye arasında yapılmıştır ve aşağıdaki şartlar kabul edilmiştir. Üyenin yaptığı başvuru Simnetworking tarafından kabul edildiği andan itibaren, üye aşağıda maddeler halinde belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

 

1.           Üye, www.simnetworking.com adresi üzerinden üyelik formunu doldururken verdiği bilgilerin doğruluğunu ve 18 yaşını doldurmuş olduğunu kabul ve taahhüt eder. Zira 18 yaşından küçüklerin sistemimize üyeliği kabul edilmez.

2.           Üye, Simnetworking’i en iyi şekilde temsil etmeyi kabul eder.

3.           Üye ve alt grupları simnetworking’in çalışanı değildir.

4.           Üye, Simnetworking üyesi olan başka bir gruptaki üyeyi yeniden kayıt açarak, başka isimle veya başka bir suretle kendi altına geçiremez.

5.           Üye, il, ilçe veya bölge sorumlusu ise hiçbir suretle, herhangi bir doğrudan satış firmasına doğrudan veya dolaylı olarak kaydolamaz veya çalışma yapamaz.

6.           Üyenin üyeliği kendi isteği dışında, hiç aktifleşmese bile iptal edilmez. Ancak prim alacakları varsa 3 ay içerisinde mutlaka 75 TL tutarında ürün alma yükümlülüğü vardır. Eğer 3 ay içerisinde 75 TL tutarında ürün almazsa üyeliği devam eder ancak kazandığı primlerini alamaz.

7.           75 TL ve üzeri siparişlerin kargo bedeli simnetworking’e aittir. Üretim kaynaklı hatası tespit edilen ürünler iade şartlarına uygun olması halinde Simnetworking tarafından değiştirilir yâda bedeli üyeye iade edilir.

8.           Simnetworking üyeleri teşvik etmek amacı ile kampanyalar ve düzenler ve bunu da aynı şekilde web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dâhilinde simnetworking bu ödülleri üyelerine vaat eder.

9.           Üye, kullanıcı adı ve şifresini başka kişilere veremez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişilerce kullanımından doğan zarardan Simnetworking sorumlu tutulamaz.

10.        Web sitemiz üzerinden yapılan alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ve kullanılması mümkün olmamaktadır. Site içerisinde yapılan işlemler sırasında kaydedilen kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirleri Simnetworking tarafından alınmaktadır. Kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kart tipi ve CCV2 güvenlik numarası kesinlikle Simnetworking personeli tarafından görülememektedir. Ayrıca bu kredi kart numaraları https://www.simnetworking.com/ tarafından saklanmamaktadır.

11.        Satın alınan ürünün ambalajı açılmaksızın, kullanmadan, bozulmasına imkân vermeden ve yeniden satılabilirliğini etkilemeden teslim tarihinden itibaren (15) gün içinde iade edilebilir. Ancak iade nedeninin ayrıca yazılı olarak bildirilmesi ve ürünle birlikte faturanın da iadesi gerekmektedir. İade edilen ürün yerine bir başka ürün gönderilecek veya ürün bedeli üyenin alacak bakiyesine aktarılacaktır.

12.        Üyenin hak ettiği satış ve üyelik primleri ayrı ayrı 100 TL tutarına ulaştıktan sonraki ayın 15’i itibariyle kendisine ödeme yapılır. Üye isterse bu primlerini simnetworking alıverişlerinde kullanabilir.

13.        Üye, Simnetworking web sitesinden (www.simnetworking.com) yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. Simnetworking, kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, mail, sms ve internet sitesinde yayınına müteakip üye, işini yeni düzenlemeler uyarınca sürdüreceğini taahhüt eder.

14.        Üye, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. Simnetworking, bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının üye tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, anlaşmayı herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı vermeksizin tek taraflı olarak derhal fesih etme hakkına sahiptir. Simnetworking feshe esas teşkil eden neden ya da nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkını saklı tutar.

15.        Üye bu anlaşmayı Simnetworking’e yazılı olarak bildirmek suretiyle istediği zaman tek taraflı olarak feshederek, sistemden çıkabilir. Sistemden çıkışı simnetworking tarafından onaylanan üyeyi bağlayan maddi veya manevi bir sorumluluk yoktur.

16.        Simnetworking tarafından kargoya verilen siparişlerin üyeye ulaşım süreci 3 gündür. Kargodan kaynaklanan gecikme sebebiyle simnetworking sorumluluk kabul etmez. Ayrıca kargo kaynaklı taşımalardan oluşan, ürünün kullanımını ve satılmasını etkileyebilecek herhangi bir deformasyondan simnetworking sorumlu tutulamaz. Üye gelen kargoyu kargo görevlisinin nezaretinde açıp kontrol etmek, ürünlerini faturaya göre saymak ve herhangi bir deformasyon sorunuyla karşılaştığında kargo görevlisi ile karşılıklı maddi hasar tutanağı tutmakla yükümlüdür.

 

 

17.        Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda Şişli Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Bu Anlaşma, Üye’nin Simnetworking’e üye olup kendisine kullanıcı adı ve şifresi verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir

 

  • ( * ) Doldurulması zorunlu alanlar.
  • Yukarıda belirttiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.